Om ansættelse i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn er en stor arbejdsplads med mange forskellige arbejdsområder og jobs. Når du søger ansættelse i Billund Lufthavn, er det væsentligt, at du gør dig klart at en del af de job, der er i virksomheden, indebærer arbejdstider aften, nat og weekend. Arbejdstiden følger naturligt de rytmer, der er i afviklingen af flytrafikken. Det er derfor nødvendigt, at vores medarbejdere kan stå til rådighed, når fly og passagerer er der. 

Deltidsjobs
I visse afdelinger benyttes en del medarbejdere på deltid, idet der er behov for en stor bemanding i kortere tidsrum. Der vil endvidere i perioder være en del ansatte med tidsbegrænsede ansættelsesforhold i forbindelse med bemanding i højsæsonen.

Ordentlige forhold
Som arbejdsplads tilbyder vi trygge og ordnede ansættelsesforhold og et godt og sikkert arbejdsmiljø.
I Billund Lufthavn vægter vi højt, at medarbejderne skal have det godt og have adgang til attraktive personalegoder. Derfor har vi blandt andet betalte pauser, gratis fitnessrum og behandlingsklinik, attraktiv personalekantine og fri uniform.

Straffeattest
Det er en forudsætning for ansættelse i Billund Lufthavn, at der kan fremvises straffeattest uden anmærkninger.

Notificér mig dagligt / ugentligt om nye jobmuligheder
Tilmeld mig jobagent

Find os

Billund Lufthavn A/S
Passagerterminalen 10
7190 Billund
Tlf. +45 76 50 50 50